Safety First, Quality First

W ramach kierowania robotami instalacyjnymi odpowiadamy za:

  • bezpieczeństwo pracowników,
  • jakość wykonanych robót,
  • nadzór wykonywanych robót w oparciu o umowę i dokumentację projektową,
  • nadzór nad sporządzaną dokumentacją powykonawczą,
  • dostawy materiału na budowę,
  • współpracę międzybranżową,
  • wiele innych drobnych spraw, których nie widać, a decydują o procesie realizacji inwestycji.