Użytkowanie wentylacji mechanicznej niesie ze sobą korzyści na różnych poziomach.

Świeże powietrze w budynku, lokalu oraz odprowadzanie nadmiaru wilgoci

Obecnie technologia budowlana zapewnia coraz bardziej szczelne konstrukcje. Szczelne, to znaczy takie, w których infiltracja powietrza zewnętrznego do pomieszczeń jest ograniczona do minimum lub nie występuje wcale. Para wodna powstająca w budynku związana z oddychaniem ludzi czy przygotowaniem potraw nie może się wydostać z budynku i akumuluje się w chłonącym wilgoć mineralnym materiale ścian. W okresie chłodnym, zimowym dochodzi do kondensacji pary wodnej na powierzchniach ścian wewnętrznych niewentylowanych pomieszczeń. Długotrwałe zawilgocenie ścian prowadzi do powstawania pleśni i zagrzybienia, a w konsekwencji do trwałej erozji przegrody budowlanej.

Jedynie stosowanie skutecznie działającej wentylacji może uchronić budynek przed opisanym scenariuszem, który bez wiedzy użytkownika może toczyć się kilka lat zanim widoczne będą namacalne skutki.

Filtracja

Dziś dużo mówi się o smogu, zanieczyszczeniach pyłami PM 2,5, PM10. Filtracja klasy F7 pozwala już z blisko 80% sprawnością na usuwanie zanieczyszczeń PM 2,5. Korzyścią jest naprawdę czyste powietrze w pomieszczeniach, bez względu na to czy służą do pracy czy wypoczynku. Oddychaj świeżym powietrzem.

Możliwe jest zastosowanie wydajnej filtracji do istniejących systemów wentylacji mechanicznej jak i do nowo montowanych. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Odzysk ciepła i chłodu, a oszczędność

Stosowanie wydajnej wentylacji w okresach, gdy powietrze zewnętrzne jest zimne lub gorące może wiązać się z dodatkowymi nakładami ponoszonymi na jego podgrzanie lub schłodzenie. Odzysk ciepła lub chłodu istotnie ogranicza te nakłady. Jest wręcz niezbędny dla instalacji o skali przemysłowej i komercyjnej. Dostarczymy rozwiązania przynoszące korzyści ze stosowania odzysku ciepła.