Niektórzy z Państwa od pierwszego spotkania i rozmowy zaufają naszym kompetencjom, niektórzy potrzebują wzmocnienia popartego dowodami. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa jednych i drugich. Poniżej znajduje się wykaz dokumentów jakie potwierdzają nasze kompetencje:

– Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

– Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją GRUPY 1 oraz GRUPY 2

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; urządzenia elektrotermiczne; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi; Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW; Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW; Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

– Świadectwo przygotowania do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2®

– Nasze narzędzia pomiarowe posiadają świadectwa wzorcowania