Projektujemy instalacje HVAC.

Usługi projektowania są kierowane do odbiorców profesjonalnych np. architektów, obsługi technicznej budynków (facility managment), inwestorów, a także osób indywidualnych.

Projekt i co dalej?

Projekt instalacji zazwyczaj opracowywany jest aby stworzyć jednolitą dokumentację techniczną. Dokumentacja taka zawiera zarówno założenia funkcjonalne jak i przedstawia rozwiązania oparte na dostępnych na rynku komponentach.

Sporządzone przez nas projekty instalacji jeśli jest to wymagane są opiniowane przez rzeczoznawców SANEPID, BHP i STRAŻ POŻARNĄ w zakresie ochrony przeciw pożarowej.

Dokumentacja projektowa może być dodatkowo wzbogacona o kosztorys projektowanych rozwiązań, obliczenia okresu zwrotu z inwestycji, obliczenia energetyczne, specyfikacje materiałowe, itp.

Projekt stanowi podstawę do wykonania robót instalacyjnych i jest jednym z narzędzi pracy kierownika robót instalacyjnych.