Pomiary wentylacji są ważne

Jakość świadczonych usług montażu wentylacji dla odbiorców indywidualnych zostawia wiele do życzenia. Praktycznie nie zdarza się, że po uruchomieniu instalacji technik dokonuje pomiaru wydajności poszczególnych punktów nawiewnych.

My wnosimy nową jakość świadczeniu tego typu usług. Każde uruchomienie instalacji jest zakończone pomiarami i regulacją strumieni powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Bardzo istotne dla poprawnego działania wentylacji jest uzyskanie właściwego nadciśnienia w budynku. Upraszczając, wentylowany budynek nie może zasysać powietrza z zewnątrz przez szczeliny budowlane.

Narzędzie pomiarowe

Stosujemy anemometr z zestawem akcesoriów produkcji TSI Inc. http://www.tsi.com/

Usługi pomiarowe

Świadczymy usługi pomiaru i oceny wydajności instalacji wentylacji mechanicznej. Szczególnie polecane są dla obsługi technicznej budynków, utrzymania ruchu w produkcji.