Lokal gastronomiczny „Szczęście” przy ul. Szafrana w Krakowie

Lokal gastronomiczny „Szczęście” przy ul. Szafrana w Krakowie

Zaczynamy od zaraz

Pierwszy kontakt z Inwestorem, właścicielem bistro „Szczęście” nawiązaliśmy drogą mailową. Pan Piotr przesłał wyczerpujące zapytanie czy będziemy w stanie w jego planowanym wówczas lokalu gastronomicznym wykonać skuteczną wentylację. Przedstawiliśmy swoją koncepcję oraz propozycję rozwiązań. Jako jedyna firma na rynku zgodnie z oczekiwaniem Klienta byliśmy gotowi do rozpoczęcia robót od zaraz. Nie mniej jednak roboty poprzedziliśmy ekspresowym przygotowaniem projektu wykonawczego instalacji, który Klient zaakceptował. Projekt wentylacji przede wszystkim uwzględniał specyfikę technologii kuchni, która została opracowana w równie profesjonalny sposób na zlecenie Inwestora (poza naszym zakresem).

Oczekiwania

Pan Piotr oczekiwał rozwiązań możliwie niskobudżetowych przy zachowaniu rozsądnego podejścia do ekonomii późniejszej eksploatacji jak i do funkcjonalności proponowanego rozwiązania. Ważnym aspektem dla Pana Piotra były także walory wizualne instalacji w strefie konsumentów.

Idea i technikalia

Specyfika technologii kuchni pozwoliła na zastosowanie jako serca układu wentylacji centrali wentylacyjnej KARINO K800B wykonanej na specjalne zamówienie z powiększonym sprężem wentylatorów. Dzięki temu w czasie zalecanej normalnej pracy pracuje bezgłośnie, a przy wymuszeniu intensywnego przewietrzania układem wentylacji mechanicznej zapewniona jest należyta wydajność. Centrala została umieszczona w pomieszczeniu magazynowym, aby spowodować w ten sposób dodatkowe jej wyizolowanie akustyczne. Zastosowanie dwóch przepustnic regulacyjnych utrzymujących stałą wydajność wentylacji (niezależną od wydajności centrali) w zapleczu socjalnym sprawia, że regulowanie wentylacji ma pełne przełożenie na wydajność wyciągu okapu kuchennego.

Dodatkowo zaproponowaliśmy Inwestorowi montaż klimatyzacji, który w przyszłości funkcjonowania lokalu byłby nieunikniony, jednak przekraczał możliwości budżetu na daną chwilę. Z tego powodu po rozmowach uzgodniliśmy, że klimatyzacja zostanie wykonana ze względu na to, że łatwiej jest ją obecnie zamontować i niezbędne orurowanie zamaskować na etapie wyposażania lokalu niż w terminie późniejszym domontowywać klimatyzację. Znaleźliśmy rozwiązanie korzystne cenowo w postaci sprzętu poleasingowego, poddanemu regeneracji i odświeżeniu technicznemu. Na część kosztów związanych z klimatyzacją udzieliliśmy odpowiedniego kredytu kupieckiego.

Odbiory

Wykonany układ wentylacji i klimatyzacji został odebrany przez Inspektora Sanepidu bez zastrzeżeń, a Inwestor z powodzeniem otworzył lokal. Roboty wykonaliśmy terminowo.

Nasz zakres dostawy: koncepcja techniczna wentylacji, projekt wentylacji, uzgodnienie projektu wentylacji z pozostałymi branżystami (technologia kuchni, elektryka, wod-kan, architektura), dostawa materiałów oraz centrali wentylacyjnej, klimatyzatora, montaż, uruchomienie, szkolenie, przekazanie do użytkowania.

Korzyści Inwestora

Inwestor przy współpracy z nami zrealizował swój cel, otrzymał energooszczędny układ wentylacji spełniający Jego oczekiwania finansowe oraz spełniający wymagania prawne i techniczne budynku. Nie bez znaczenia było nasze zaangażowanie w każdy ustalany detal w procesie realizacji jak i nasz duży entuzjazm w momencie formułowania oferty odpowiadającej bądź co bądź wysokim wymaganiom wynikającym ze specyfiki technicznej lokalu jak i technologii kuchni.

Pozostałe korzyści, jak np. terminowość wykonania, elastyczność finansowa, nasza gotowość do wsparcia, które odniósł Inwestor współpracując z nami wynikają właśnie z naszego zaangażowania w to co robimy i jak to robimy.

Brak komentarzy :