LOKAL UŻYTKOWY KLIMATYZACJA, BRZOZÓWKA k. Krakowa

LOKAL UŻYTKOWY KLIMATYZACJA, BRZOZÓWKA k. Krakowa

Wykonawstwo:
– montaż klimatyzatora typu split o wydajności 2,5 kW.

Brak komentarzy :