LOKAL MIESZKALNY KLIMATYZACJA, KRAKÓW ul. Grażyny

LOKAL MIESZKALNY KLIMATYZACJA, KRAKÓW ul. Grażyny

Wykonawstwo:
– montaż klimatyzatora typu multisplit o wydajności 2,5 kW + 3,5 kW.

Brak komentarzy :