Ekologia • Auras - Oferta dla klientów indywidualnych

Auras jest ekologiczny dzięki:

Oszczędności energii

Mamy energię do oszczędzania, dlatego tworzone przez nas projekty biorą pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na komfort użytkowania, takie jak:

 • nakłady inwestycyjne,
 • koszty eksploatacyjne,
 • wpływ na środowisko naturalne.

 

Dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię pierwotną w naszych rozwiązaniach, dbamy o środowisko naturalne każdego dnia.

Technologiom sprzyjającym ochronie środowiska

Przyszłość zaczyna się dziś wraz z rozwiązaniami dbającymi o oszczędność energii i środowisko naturalne. Dlatego właśnie w naszej firmie wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii takie jak:

 • odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej (Auras Ventil),
 • technologię INVERTER w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych (Auras Air),
 • kogenerację / trójgenerację, czyli skojarzone jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej, chłodniczej w procesie spalania paliwa gazowego,
 • freecooling – wykorzystanie naturalnego chłodu powietrza zewnętrznego do chłodzenia procesów technologicznych lub klimatyzacji np. w biurowcach,
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych i zagospodarowanie go w procesach pomocniczych w toku produkcji.

 

Odnawialnym źródłom energii

Odnawialne źródła energii? Naturalnie! To bardzo ekologiczne rozwiązanie, ponieważ ich wykorzystanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem, gdyż ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Należą do nich:

 • wiatr,
 • promieniowanie słoneczne,
 • opady,
 • pływy morskie,
 • geotermia.

 

Posiadana wiedza inżynierska i doświadczenie pozwala nam na wykorzystanie energii zawartej w tych źródłach w celu efektywnego redukowania zużycia energii pierwotnej.

Inteligentnym rozwiązaniom

Inteligentne rozwiązania to mądre rozwiązania. Tworzenie optymalnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii (OŹE) wymaga odpowiedniego zarządzania instalacjami tak, aby uzyskać pożądany efekt energetyczny. Nasze instalacje pracują bezobsługowo, a parametry pracy wyświetlane są na dedykowanych sterownikach. Skuteczność działania naszych rozwiązań może być monitorowana na licznikach energii, które przy zastosowaniu odpowiedniego systemu akwizycji danych, określą wprost generowane oszczędności.