GOODRICH AEROSPACE POLAND KROSNO • Auras Kraków

Projekt instalacji chłodniczej na potrzeby schładzania roztworów w wannach galwanizacyjnych.

GOODRICH AEROSPACE POLAND KROSNO