Projekty HVAC • Auras Kraków

Projektowanie (projekty HVAC)

Oferujemy następujące opracowania projektowe dla obiektów budowalnych i przemysłowych będących na różnym etapie realizacji.

  • Koncepcje techniczne, dobory urządzeń.
  • Projekty  HVAC budowlane, wykonawcze.
  • Dokumentacje powykonawcze.
  • Optymalizacja zużycia energii układów HVAC.