Chłodnictwo przemysłowe • Auras Kraków

Chłodnictwo przemysłowe

  1. Zakłady przetwórstwa spożywczego, chłodnie składowe.
  2. Schładzanie form wtryskowych.
  3. Chłodnie przemysłowe i magazyny z kontrolowaną temperaturą.
  4. Chłodzenie w procesach galwanotechnicznych.